DraudzeDievnamsE-bibliotēkaGalerijaSaitesKontakti
 Bībele
 Mazais Katehisms
 Vienprātības grāmata
 Dvēseles spogulis
 Dažādi raksti

 

 

izdrukāt 

Dvēseles spogulis

„Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda... „
                                                       1.Kor. 11:28 

     Es Esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.
1.Vai nav kas tāds, kam klausi un ko godā, un uz ko paļaujies vairāk nekā uz Dievu?
2.Vai tu uzticies Dievam un Viņa Vārdam?
3. Vai neesi apšaubījis Dieva visvarenību tavā dzīvē? 
4.Vai neesi apšaubījis Dieva Vārda un Sakramentu (Kristība, Sv. Vakarēdiens) vērtību? 
5.Vai neesi bijis bezdievīgs? Piekritis un atbalstījis vārdos un darbos bezdievīgus uzskatus?
6.Vai neesi bijis māņticīgs (nelaimīgi skaitļi, dienas, dažādas zīmes, melni kaķi utt.)?
7. Vai neesi piedalījies kādos svešos reliģiskos rituālos vai Dievu zaimojošās izdarībās?
8.Vai neesi vērsies pie burvjiem, zīlniekiem, pareģiem, vārdotājiem, ekstrasensiem? Vai neesi ar viņu palīdzību mēģinājis bēgt no slimībām un dzīves pārbaudījumiem?
9.Vai neesi pats nodarbojies ar zīlēšanu un maģiju?
10.Vai neesi sekojis kādām nekristīgām mācībām un izplatījis tās?
11.Vai neesi sekojis astroloģiskajām prognozēm? 
12.Vai neesi domās un vārdos apšaubījis kristīgās mācības pamatpatiesības?
13.Vai neesi nodevies neticībai, ka Dievs nav ieinteresēts tavā dzīvē? 14.Vai neesi kaunējies savas ticības dēļ cilvēku priekšā?

     Tev nebūs Dieva, sava Kunga vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.
1.Vai neesi zaimojis Dievu domās un vārdos? 
2.Vai neesi kurnējis uz Dievu (bēdās, nelaimēs, neveiksmēs, vājumā, slimībās)?
3.Vai neesi nolaidīgi izturējis pret dievkalpojuma apmeklējumiem, pret Dieva dotajiem žēlastības līdzekļiem (Dieva Vārdu un Sakramentiem)? 4.Vai esi uzmanīgs dievkalpojumā – lūgšanu, Sv. Rakstu lasījumu, sprediķa un Sv. Vakarēdiena laikā?
5.Vai neesi lauzis Dievam dotos solījumus (Iesvētes solījumi)?
6.Vai neesi dievojies un veltīgi piesaucis Dievu?
7.Vai neesi zvērējis pie Dieva kādu nesvarīgu iemeslu dēļ?
8.Vai neesi piesaucis Dievu par liecinieku, lai apslēptu patiesību? 
9.Vai neesi bijis paviršs pret Dieva Vārdu, tā lasīšanu?
10.Vai neesi kautrējies pastāvēt par Dieva Vārda apsmējēju un zaimotāju priekšā? 
11.Vai neesi mēģinājis sevi nepamatoti attaisnot atsaucoties uz Dievu?
12.Vai neesi bijis nolaidīgs pret savu ikdienas ticības dzīvi?
13.Vai neesi izmantojis Svētos Rakstus kādiem bezdievīgiem mērķiem (piem. zīlēšanai)? 
14.Vai neesi nolādējis kādu? Vai neesi lādējies?

    Tev būs svēto dienu svētīt.
1.Vai esi svētījis svētdienu un pameklējis dievkalpojumu?
2. Vai tev vērtīgs ir katrs dievkalpojums?
3.Vai nolaidības dēļ nekavē dievkalpojumus?
4.Vai neesi vairījies no dievkalpojuma apmeklējuma bez īpaša iemesla?
5.Vai veltī šo dienu savām attiecībām ar Dievu? 
6.Vai izmanto šo dienu atpūtai, vai izbrīvē laiku sevis garīgai bagātināšanai – Svēto Rakstu, kristīgās literatūras lasīšanai? 
7.Vai izmanto šo dienu grēksūdzei un lūgšanai?
8.Vai neizmanto šo dienu atliekamiem un pa nedēļu nolaidības dēļ neizdarītiem darbiem?
9.Vai veltī šo dienu sevis garīgai un fiziskai sakārtošanai?
10.Vai izbrīvē šo dienu Dievam un savam tuvākajam?

    Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo virs zemes.
1.Vai tu godā savu tēvu un māti?
2.Vai neesi bijis nevīžīgs pret vecāku cilvēku?
3.Vai neesi viņiem darījis sāpes ar savu bezrūpību? 
4.Vai neesi atstājis tos vienus bez palīdzības un aprūpes? 
5.Vai lūdz viņu piedošanu par pāri nodarījumiem?
6.Vai dzīvo mierā un saticībā ar visiem ģimenes locekļiem?
7.Vai lūdz par savu laicīgo valdību?
8.Vai lūdz par savu garīdznieku?
9.Vai neaprunā savas draudzes vadītājus un neizplati nepatiesas baumas par viņiem?
10.Vai nelietīgi neizmanto savu sabiedrisko stāvokli? 
11.Vai lūdz par savu dzimteni un valsti?
12.Vai nekaunies no savas piederības savai tautai, valstij un valodai?

     Tev nebūs nokaut.
1.Vai neesi nodarījis kādam miesas bojājumus vai pat atņēmis dzīvību?2.Vai neesi bijis līdzvainīgs kāda cilvēka nāvē tieši vai netieši?
3.Vai neesi kādam nodarījis sāpes pie miesas un dvēseles?
4.Vai neesi veikusi abortu, vai mēģinājis(usi) pamudināt uz to citu cilvēku?
5.Vai tavas nolaidības dēļ kāds nav zaudējis dzīvību? 
6.Vai neesi kāda cita cilvēka dzīvību pakļāvis nāves briesmām?
7.Vai nebojā savu un citu cilvēku veselību ar kaitīgiem ieradumiem? 
8.Vai neesi nevīžīgs pret savu fizisko veselību?
9.Vai neesi liedzis palīdzību cilvēkam, kam tā ir bijusi ļoti nepieciešama?10.Vai neesi kādām vēlējis ļaunu, pat nāvi? 
11.Vai neesi pakļāvies atklātam naidam pret kādu, kūdījis uz to citus?12.Vai neesi bijis ļaunatminīgs, liedzis savu piedošanu?
13.Vai neesi mēģinājis izdarīt pašnāvību, vai nemokies ar domā par to? 14.Vai neesi bijis rupjš, ļauns pret cilvēkiem sev apkārt?
15.Vai neesi noraidījis lūdzēju pēc palīdzības?
16.Vai neesi bijis nevīžīgs pats pret savu un citu dzīvību, arī domās un vārdos?
17.Vai labprāt apvaldi savas dusmas, vai tomēr ļauj tām vaļu? 

     Tev nebūs laulību pārkāpt. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.
1. Vai neesi stājies ārpus laulības attiecībās?
2.Vai nedzīvo ārpus laulības dzimumdzīvi?
3.Vai neļaujies nešķīstām iekārēm un to apmierināšanai?
4.Vai neesi saistījis sevi pretdabiskās attiecībās (homoseksualitāte, pedofilija)?
5.Vai cīnies ar nešķīstām domām un iekārēm, vai novērsies no tām, vai neļauj tām pildīt tavu prātu?
6.Vai izvairies no seksuāli pavedinošiem apstākļiem un situācijām, vai pats apzināti neesi mēģinājis radīt tādas?
7.Vai neesi sabiedrībā uzvedies pavedoši un izaicinoši (piem. atkailinošs apģērbs)?
8.Vai savā uzvedībā neesi divdomīgs?
9.Vai neesi nolaidīgs un nevīžīgs pret savu laulības dzīvi?
10.Vai neesi rupjš pret savu laulāto draugu?
11.Vai neatsaki palīdzību jebkurā vajadzībā savam laulātajam draugam? 12.Vai neesi nevīžīgs pret saviem bērniem?

   Tev nebūs zagt. Tev nebūs iekārot.
1.Vai neesi laupījis, zadzis, krāpis, izmānījis, ņēmis „kukuļus”?
2.Vai neesi viltojis naudu, vērtspapīrus, svarīgus dokumentus? 
3.Vai neesi netaisni piesavinājies svešu īpašumu?
4.Vai zinādamas neesi piesavinājies (iegādājies) zagtas mantas?
5.Vai neesi kaitējis sava tuvākā īpašumam un mantai?
6.Vai neesi izvairījies no parādu atmaksas?
7.Vai neesi izvairījies no nodokļiem?
8.Vai neesi skops?
9.Vai neesi nesaudzīgi izturējies pret svešu mantu?
10.Vai neesi bijis izšķērdīgs svešu līdzekļu lietošanā?
11.Vai esi sargājis tev uzticētās vērtības?
12.Vai neapskaud sava tuvākā laimi, veselību un panākumus?
13.Vai neesi bijis skaudīgs, ja kādam klājas labāk nekā tev?Vai neesi vēlējis savam tuvākajam neveiksmi un nelaimi?
 
  Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
1.Vai neesi melojis, atklāti un slēpti sagrozījis patiesību? 
2.Vai centies vienmēr runāt patiesību ar cilvēkiem?
3.Vai izvairies no tukšvārdības, baumām un aprunāšanas?
4.Vai neesi slēpis patiesību, noklusējis tur, kur to vajadzēja atklāt?
5.Vai nepriecājies par otra neslavu, nevairo to?
6.Vai neliekuļo un neglaimo?
7.Vai atklāti un slēpti neapsmej citus?
8.Vai nesteidzies izdarīt secinājumus par cilvēkiem un notikumiem, pats ar tiem neiepazīdamies?
9.Vai neesi noklausījies svešas sarunas un pēc tam tās nelietīgi izmantojis savā labā? 
 
 
...
 
       Draudzes pasākumiSvētdienas dievkalpojums
plkst. 12:00


       Draugi
  Copyright 2006; Created by MB Studija »