Pirmā baznīca Ropažu novadā (dokumentos minēta jau 1320.gadā) bijusi vācu celtajā Livonijas ordeņa pilī - koka baznīca, kuru apmeklē tikai ordeņa brāļi.

1630.gadā minēts, ka dievnams ir pussabrucis un bez jumta.


1739.gadā Vidzemes ģenerālsuperintendents savā ziņojumā atzīmē, ka dievnams "apdraud dzīvību".

1775.gadā par Ropažu muižas īpašnieka, valsts padomnieka Johana Kristofa (I) fon Kampenhauzena (1716-1782) līdzekļiem uzcēla jaunu - pēdējo koka baznīcu Ropažos. 1791.gada J.K.Broces zīmējumā redzama koka baznīca ar barokālu tornīti uz jumta kores.

1893.gadā par Ropažu muižas īpašnieka un baznīcas patrona  Džeimsa  Georga Leonharda fon Volfa (1854-1928) līdzekļiem pēc arhitekta Gotfrīda Krona projekta koka dievnama vietā uzcēla mūra baznīcu no laukakmeņiem un ķieģeļiem ar 400 sēdvietām, ko 10.novembrī  mācītājs Johans Eduards Ports iesvētīja. Materiāls baznīcas būvei daļēji ņemts arī no muižas pils drupām.

Šis draudzes dievnams Ropažu ciemā atrodas vēl šodien. 

1913.gadā pārbūvēts altāris.
  
Baznīcas torni sašāva padomju karaspēks 2.Pasaules kara laikā - 1944.gada 8.oktobrī, lai likvidētu vācu armijas novērošanas punktu. Pēc šāviņa trāpījuma dievnams izdega. Draudze celtni un iekārtu atjaunoja, un dievkalpojumi tajā notika līdz pat 1954.gada Lieldienām, kad dievnams draudzei tika atņemts. Valdošā ideoloģija veicināja pakāpenisku draudzes locekļu skaita samazināšanos. Arī baznīcas telpas tika nepārtraukti postītas, līdz tās vairs nebija izmantojamas, beigās pašu Ropažnieku spēkiem dievnams pilnībā izpostīts un pārvērsts drupās.

1997.gadā draudze atsāk aktīvu darbību, dievkalpojumus noturot izpostītā dievnama drupās.

2001.gadā atjaunots tornis un tam uzcelts smailes metāla karkass.

Dievnams ir akmens-ķieģeļu mūra garenbūve ar altāra apsīdu un izvirzītu slaidu vairākstāvu torni ar augstu poligonālu smaili. Fasādēs augstas smailloka logailas ar sīkrūšu logiem.

Neogotiskā altāra retablā atradās glezna "Kristus svēta".
  
1913.gadā dievnamā iebūvētas E.Martina darinātas ērģeles.

Tornī atradās Vācijā liets zvans (diam. 0.76m) ar uzrakstu: GEG. V.BOCHUMER VEREIN BOCHUM.