Ropažu dievnama atjaunošanas tāme izstrādāta saskaņā ar skiču projektu, tādēļ reālās izmaksas darba gaitā var nedaudz atšķirties. Bet tikai nedaudz, jo galvenokārt pieturamies skiču projektā piedāvātajai dievnama atjaunošanas koncepcijai.

Tāmi PDF formātā varat apskatīt šeit:

kopējās izmaksas

detalizēts izmaksu apskats