e-bibliotēkā draudzes locekļiem, iesvētāmajiem un visiem interesentiem būs pieejamas dažādas grāmatas, kuras reizēm ir grūti atrodamas novadu bibliotēkās vai mazo tirāžu dēļ ir jau izpārdotas.

Lai šādu meklēšanu padarītu vieglāku, ir izveidota šī sadaļa.

Šobrīd kreisajā pusē atrodams mazais katehisms, jautājumi sevis pārbaudīšanai pirms grēksūdzes un daži mūsdienu latviešu labāko teologu raksti, sadaļa tiks papildināta.

Vienprātības grāmata pašlaik nav elektroniskā formā lasāma, bet kā mūsu luteriskās ticības pamats ir ārkārtīgi nozīmīga. Tādēļ centīsimies to iespējami drīz ievietot e-bibliotēkā.