Dievkalpojumi Ropažu evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek pēc
"C" kārtības, kas Latvijas evaņģēliski luteriskajām draudzēm ilgus gadus tradicionāla un pierasta,
svētdienās 12:00